Regulamin

§ 1

Regulamin określa zasady sprzedaży i dostawy towarów na odległość prowadzonej w sklepie przez firmę:

DEKART STUDIO Dominik Królicki

ul.Kośćielna 5

42-230 Koniecpol

NIP: PL9492066190

§ 2

Jeśli w opisie produktu wymagany jest wybór koloru lub wzoru proszę zaraz po zakupie o jego podanie. W przypadku braku podania wzoru lub koloru zamówinie jest na etapie wstrzymanym przez produkcję.

Sprzedający może, niezwłocznie po otrzymaniu oferty od Kupującego, odmówić przyjęcia oferty, jeśli jej realizacja będzie niemożliwa.

Sprzedający realizuje zamówienie w terminie zgodnym z ustawieniami aukcji na której został dokonany zakup.

Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność zamówionego towaru. Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni od zawarcia umowy, informuje o tym Kupującego, wskazując równocześnie na prawo do:

odstąpienia przez Kupującego będącego konsumentem od zamówienia w całości. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca całą zapłaconą przez Kupującego cenę. Sprzedający zwolniony jest z obowiązku wykonania zamówienia w całości.

odstąpienia przez Kupującego będącego konsumentem od zamówienia w części. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca odpowiednią część zapłaconej przez Kupującego ceny. Sprzedający wykonuje zamówienie w pozostałej części.

$3

Odstąpienie od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie TRUCKDESIGN.PL , należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: shop@truckdesign.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres:

DEKART STUDIO Dominik Królicki, ul.Kośćielna 5, 42-230 Koniecpol

Za datę odstąpienia od umowy uznaje się datę otrzymania przez nas maila z prawidłowo napisanym odstąpieniem od umowy. Nie odbieramy paczek niewiadomego pochodzenia. Paczkę ze zwrotem odbieramy tylko jeśli potwierdzimy odbiór maila o odstąpieniu od umowy. Nadawca na paczce musi zgadzać się z kupującym wpisanym w formularz odstąpienia.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełnić w zakładce ZWROTY dostępnej na stronie TRUCKDESIGN.PL)

 

W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, Sprzedający zwraca zapłaconą przez Klienta cenę wraz z najniższym kosztem dostawy oferowanym na aukcji zgodnie z dyrektywą 2011/83/UE. Sprzedający dostarcza towar, będący przedmiotem umowy odstąpienia, na własny koszt w terminie 14 dni od dostarczenia sprzedawcy decyzji o odstąpieniu. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego nieużywanego towaru.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 4

Płatności

Po przyjęciu oferty przez Sprzedającego Kupujący może dokonać płatności za towar w jeden z wybranych przez siebie sposobów:

poprzez system płatności PayPal, którego usługodawcą jest Paypal

przelewem bankowym, bezpośrednio na rachunek Sprzedającego
Nr rachunku: mBank: 40 1140 2004 0000 3302 6019 1326

gotówką za pobraniem, płatność realizowana przy odbiorze towaru od kuriera,

gotówką przy osobistym odbiorze towaru w siedzibie Sprzedającego,

W razie braku wpłaty po 7 dniach wysyłamy maila z przypomnieniem o zawarciu transakcji. W przypadku braku odpowiedzi wysyłamy powiadomienie do allegro o niesolidności kontrahenta, skutkiem tego jest otrzymanie przez niego ostrzeżenia lub zawieszenie konta

§ 5

Wysyłka

Kupujący wybiera wysyłkę z dostępnych w sklepie sposobów wysyłki

Wysyłamy paczki za pobraniem .

Paczki wysyłane są wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy

Paczki wysyłamy poprzez Pocztę Polską lub kurierem. Czas dostarczenia paczki jest zależny od Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

W razie nie otrzymania towaru w ciągu 14 dni od chwili wysyłki, proszę o kontakt. W takiej sytuacji jeśli przesyłka została wysłana Pocztą Polską zgłaszamy reklamację, na której rozpatrzenie Poczta Polska ma 14 dni ( w rzadkich przypadkach 30 dni). W chwili uznania reklamacji, zwracamy całość wpłaconej kwoty wraz z kosztami pocztowymi. Alternatywnie na życzenie zamawiającego i w miarę możliwości możemy dokonać ponownej realizacji zamówienia.

Paragony zawsze umieszczamy w koszulce wraz z listem przewozowym

Zamówienie składające się z kilku produktów z różnych aukcji jeśli to możliwe zostaje dostarczone w jednej przesyłce. Jeśli zakupu dokonuje się na kilku naszych aukcjach, koszt przesyłki uzależniony jest od wagi i gabarytów zamówionych rzeczy i naliczany jest indywidualnie

Kosztami wysyłki są: koszt zapakowania towaru i wysłania go oraz koszty logistyczne.

Sprzedający nie przyjmuje przesyłek zwrotnych za pobraniem.

§ 6

Reklamacje

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail: grupajara@vp.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

§ 7

Niezgodność towaru z umową

Jeśli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Kupujący będący konsumentem może żądać nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru na nowy.

Korzystając z uprawnienia wskazanego powyżej Kupujący powinien wypełnić formularz reklamacyjny, a w szczególności:

zwrócić produkt Sprzedającemu, na adres podany w regulaminie,

wskazać podstawę reklamacji, w szczególności wskazać sposób niezgodności towaru z umową,

określić żądanie reklamacyjne

Sprzedający niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o niezgodności towaru z umową, ustosunkowuje się do żądania Kupującego, oraz, stosownie do żądania Kupującego:

dokonuje nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy,

powiadamia Kupującego, że naprawa lub wymiana produktu jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów. W takim przypadku Kupujący może żądać stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy jednak Kupujący nie może odstąpić od umowy jeśli niezgodność produktu jest nieistotna,

odmawia uwzględnienia reklamacji, jeśli jest ona bezpodstawna i zwraca towar Kupującemu na koszt Kupującego.