Wysyłka

REALIZACJA DOSTAWY
Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
Dostawy są realizowane poprzez firmę kurierską DHL- PRZESYŁKI KRAJOWE, DPD,GLS ORAZ POCZTA POLSKA - PRZESYŁKI ZAGRANICZNE.

Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu i potwierdzeniu zamówienia przez Sklep internetowy TRUCKDESIGN.PL i jest realizowana w ciągu 48 godzin, w dni robocze.
W niektórych przypadkach dostawa może wynosić do 7 dni. W takich przypadkach Kupujący jest informowany o tym przy potwierdzaniu zamówienia przez Sklep.
Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej DHL, DPD, GLS, POCZTA POLSKA.

Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu.

W przypadku zamówień przekraczających kwotę 1000 złotych koszt transportu wynosi 0 złotych.
Zamówienia realizowane są w dni robocze od 8:30 – 17:00.
Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika) niż oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kupującym.

Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.
Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół.

Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu.

W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: +48 600 887 480 bądź na adres e-mail: shop@truckdesign.pl
Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.).
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: +48 600 887 480 bądź na adres e-mail: shop@truckdesign.pl